Wat is een kredietopening?

Flexibel lenen met geldbank via een kredietopening is momenteel de meest gebruikte kredietvorm in België. De formule kent diverse varianten (en varianten van varianten), maar deze komen er allemaal op neer dat de bank of andere kredietverstrekker een bedrag ter beschikking stelt waaruit je naar eigen goedkeuren mag lenen. Het krediet geldt voor onbepaalde tijd en je mag zelf bepalen hoe en wanneer je terug betaalt. Als tegenprestatie voor deze dienst betaal je maandelijks rente over het geleend bedrag aan de bank. De rente op een kredietopening is doorgaans hoger dan op ander soort leningen.

Rood staan (geoorloofde debetstand).

Het rood staan op de eigen rekening is de oorsprong van de kredietopening. De officiële benaming is geoorloofde debetstand. De bank geeft je hierbij groen licht op tot een bepaald bedrag rood te staan op je bank- of zichtrekening. Dit betekent dat indien je eigen geld op de rekening ’op’ is je gebruik kan maken van geld van de bank tot een vooraf vastgesteld limiet onder nul.

Doorlopend krediet (revolving krediet, geldreserve).

Werkt hetzelfde als rood staan, maar dan in de vorm van een krediet. De bank of andere kredietverstrekker verleent je een kredietplafond tot welke je kan geld lenen. De hoogte van het kredietplafond hangt in eerste instantie af van jouw persoonlijke behoefte. De goedkeuring geeft de bank afhankelijk van jouw financieel profiel. Het plafond van het doorlopend krediet kan in tijd altijd opgetrokken worden.

Kredietkaarten.

Ook hier hetzelfde principe, maar dan in de vorm van en kaart. Je kunt betalingen doen aan derden of geld opnemen uit een automaat tot het vastgesteld krediet van de kaart. Door de algemene en internationale erkenning van Visa en Matercard kun je met door deze maatschappijen erkende kaarten ook buiten België of online betalingen doen.

Winkelkrediet.

Warenhuisketens en postorderbedrijven functioneren tegenwoordig ook als financiële instellingen. Met een door hun uitgegeven kaart kunnen goederen bij (of via) hun worden aangeschaft tot een vastgesteld bedrag. Zodra een deel van de schuld is terug betaald kunnen er weer inkopen gedaan worden. De voorwaarden voor terugbetaling en renteberekening zijn dezelfde als bij een kredietopening, doorlopend krediet of kredietkaart van een bank.

Karakteristieken van elke variant van een kredietopening.

  • Een kredietopening kent geen looptijd. Zolang er zich geen onregelmatigheden voordoen voorziet het in een levenslange extra budgettaire ruimte tot het vooraf vastgesteld kredietplafond.
  • Een kredietopening kent geen aflossingsregiem. Je mag op elk gewenst moment terugbetalingen plegen.
  • Bij een kredietopening wordt maandelijks slechts over het geleend bedrag rente in rekening gebracht. Heb je een kredietlimiet van € 6000 en geef je op 1 augustus € 1500 uit, dan betaal je eind augustus slechts rente over deze € 1500. De rente loopt maandelijks door tot je het geleend bedrag terug stort.
  • De hoogte van de debetrente schommelt afhankelijk van de financiële “marktomstandigheden”. Het kan door de banken naar boven of naar beneden worden bijgesteld.

Noot: In de nieuwe Belgische financiële wetgeving geldt er voor alle varianten van een kredietopening een wettelijke verplichting tot “nulstelling”. De banken moeten er verplicht op toezien dat een kredietopening geen permanente schuld wordt. Het debetsaldo van het krediet moet voor limieten van € 3000 of minder minstens eenmaal per jaar volledig terug betaalt zijn. Voor kredietplafonds hoger dan € 3000 moet dit eens in de vijf jaren geschieden. Na het bereiken van een nulsaldo mag het kapitaal weer opnieuw opgenomen worden.