Zorgverzekering

De zorgverzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Het gaat dan om de basisverzekering die dekking biedt voor de standaardzorg die iemand nodig heeft. De inhoud van het basispakket wordt door de Nederlandse overheid bepaald. Hier valt een bezoek aan de huisarts onder maar ook het ziekenhuis en de apotheek.  Dit stelsel van zorg is ervoor bedoeld om iedereen een garantie te geven op goed en toegankelijke zorg. Zorgverzekeraars mogen niemand afwijzen voor het basispakket maar alleen voor de aanvullende verzekeringen.

Aanvullende verzekering

Met behulp van een aanvullende verzekering kan de dekking uitgebreid worden.  De aanvullende verzekering is niet verplicht maar kan veel geld besparen voor personen die bijna zeker weten dat deze kosten gemaakt gaan worden in het contractjaar. Kosten die niet vergoed worden door de basisverzekering worden door een aanvullende verzekering mogelijk wel vergoed. In tegenstelling tot het basispakket wordt de inhoud door de verzekeraar bepaald. Hierdoor is vergelijken verstandig aangezien de verzekeraars uiteenlopende voorwaarden hanteren. Alleen door de vergelijking te maken kan de goedkoopste ziektekostenverzekering worden gevonden. De zorgverzekering 2018 vergelijken is nu nog niet mogelijk maar pas aan het einde van 2017. De overheid heeft geen invloed op de hoogte van de premie voor de aanvullende verzekeringen.

Eigen risico

De zorgverzekering vergoedt niet direct alle kosten die gemaakt worden. Er is standaard sprake van een eigen risico van 385 euro in 2017. De eerste 385 euro die aan kosten gemaakt worden vallen onder het eigen risico. Het is mogelijk om het eigen risico te verhogen tot maximaal 885 euro in ruil voor een lagere maandpremie. Of het verhogen van het eigen risico verstandig is verschilt per persoon. De bovenstaande cijfers gelden voor de zorgverzekering 2017. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de zorgverzekering 2018 cijfers gaan worden.

Zorgtoeslag

Voor personen die aan de voorwaarden voldoen is er een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt worden voor zorg. De zorgtoeslag berekenen is mogelijk op de Toeslagen website van de belastingdienst. De belastingdienst kijkt bij iedereen die een aanvraag voor zorgtoeslag doet naar het spaargeld en de bezittingen maar ook naar het inkomen, leeftijd en de nationaliteit. Alleen als aan alle voorwaarden voldaan wordt dan is de tegemoetkoming mogelijk.