Laptopverzekering

De aanschaf van een laptop is een investering voor een product, waar men jarenlang plezier aan kan beleven. Een laptop is echter ook een product, waarvan de onderdelen afzonderlijk lastig of zo niet onmogelijk te vervangen zijn. Dit kan dan ook een reden zijn om een laptop verzekering af te sluiten, waarbij er dekking wordt geboden aan de financiële gevolgen van eventuele schade aan de laptop. Ook kan de laptop verzekering dekking bieden aan diefstal van de laptop. Door bij de aanschaf van een laptop direct een verzekering af te sluiten worden de risico’s van schade en diefstal beperkt.

Laptop verzekering afsluiten
De keuze om wel of niet en laptop verzekering af te sluiten is natuurlijk zeer persoonlijk en zal ook afhankelijk zijn van de vraag hoe duur de laptop bij aanschaf is. Voor een laptop, die in de aanbieding is gekocht voor een paar honderd euro is het financiële risico van schade of diefstal aan de laptop eenvoudiger te dragen dan in het geval de aanschaf van de laptop boven de duizend euro ligt. Een ongeluk zit vooral bij een laptop in een klein hoekje, want een kop koffie is immers zo gemorst. Ook is een laptop bij uitstek geschikt om onderweg mee te nemen voor zowel privé als zakelijke doeleinden en loopt men uiteraard meer risico op een ongelukje of op diefstal. De laptop verzekering biedt over het algemeen een dekking tot een bedrag van 2300 per voorval. Er kan bij een laptop verzekering bovendien ook nog sprake zijn van een eigen risico, zodat er bij het afsluiten van een laptop verzekering goed naar de voorwaarden moet worden gekeken.

De looptijd van een laptop verzekering bedraagt doorgaans een jaar en wordt steeds met eenzelfde periode verlengd. De premie van een laptop verzekering verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van de dekking. Gemiddeld ligt de premie van een laptop verzekering tussen de 2 en 6 euro per maand en kunnen er eventueel poliskosten en assurantiebelasting in rekening worden gebracht.