Spaarhypotheek

Hoe gaat een spaarhypotheek in z’n werk? Dat is vrij eenvoudig. Een spaarhypotheek maakt gebruik van twee rekeningen. Op één rekening wordt de hoofdsom gestort en de tweede rekening is gewoon de spaarrekening. Gedurende de looptijd van de hypothecaire lening wordt er niet van de hoofdsom afgelost. Dit wil zeggen dat de rente die u zult moeten betalen steeds gelijk blijft en vrij hoog ligt. Het percentage rente dat u dient te betalen loopt echter gelijk met de opbrengsten van uw spaarrekening. Dit wil zeggen dat u op het einde van de rit in tegenstelling tot bij bijvoorbeeld een beleggingshypotheek er altijd zeker van bent dat u uw hypotheek zult kunnen aflossen. Het nadeel dat hieraan verbonden is, is dat bijvoorbeeld een stijging van de rente nagenoeg geen invloed heeft op uw kapitaal. Zodra de rente op uw spaarrekening stijgt, stijgt namelijk ook de rente op uw krediet. U zult dus steeds met een constante verhouding te maken hebben zodat schommelingen in de markt op uw krediet nagenoeg geen enkele invloed zullen hebben.

Wat zijn de fiscale voordelen?
Vanaf het ondertekenen van de overeenkomst tot aan de aflossing van de hypotheek wordt een constante rente op de hoofdsom afgelost. Dit wil zeggen dat u steeds een aanzienlijk bedrag kunt aftrekken van uw belastingen. Let er wel voor op dat een spaarhypotheek in de meeste gevallen bij uw belastingaangifte niet in box3 geplaatst dient te worden! In plaats daarvan is er een aparte opgave onder “kapitaalverzekering eigen woning”. Let er wel voor op dat uw spaarhypotheek aan verschillende voorwaarden dient te voldoen om hierin geplaatst te mogen worden. Zo dient er duidelijk in de overeenkomst te staan dat de uitkering wordt gebruikt om een hypotheek af te lossen. Uiteindelijk dient het op de spaarrekening opgespaarde kapitaal ook wel degelijk daarvoor aangewend te worden, iets wat bij een spaarhypotheek nagenoeg altijd het geval is. Een bepaald bedrag van uw “kapitaalverzekering eigen woning” is vrijgesteld van belastingheffing.

Wanneer is een spaarhypotheek interessant?
Een spaarhypotheek is vooral interessant omdat u er zeker van bent dat u aan het einde van de rit in staat bent om uw hypotheek af te kunnen betalen. U bent met andere woorden dan ook niet zozeer afhankelijk van de grillen van de markt. Een stijging van de rente op uw krediet zal bijvoorbeeld automatisch zorgen voor een compensatie in de intrest op uw spaarrekening. Het effect die schommelingen met zich meebrengen blijft dan ook steeds bijzonder klein. Als laatste mogen we natuurlijk ook het fiscaal voordeel niet vergeten. Door de hoge rente en het niet aflossen op de hoofdsom kan er gedurende de volledige termijn van het krediet sprake zijn van een aanzienlijk belastingvoordeel.