Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek kenmerkt zich door de duidelijke voorwaarden. Het verloop van de aflossingen is vooraf vastgelegd wat meer zekerheid geeft. Tijdens de gehele looptijd moet er rente worden betaald over de hypotheekschuld. Hoe meer er wordt afgelost van de schuld hoe minder er maandelijks moet worden betaald aan rente. Het probleem is dan wel dat er in de eerste jaren hoge maandlasten zijn omdat er ook afgelost wordt. Door de hoge maandlasten in het begin van de periode wil de bank er wel zeker van zijn dat u het wel kunt ophoesten.

Is een lineaire hypotheek fiscaal interessant?
Omdat er van de hoofdsom wordt afgelost zal de rente onder normale omstandigheden steeds kleiner en kleiner worden. Dit wil eveneens zeggen dat ook het bedrag dat van de belastingen afgetrokken kan worden steeds minder en minder wordt. In dat opzicht is een lineaire hypotheek bijvoorbeeld minder interessant dan een spaarhypotheek. Om tegemoet te komen aan de vraag van mensen voor wie dit belastingvoordeel juist van essentieel belang kan zijn werd de zogenaamde annuïtaire hypotheek in het leven geroepen. Het afwijkende aflossingsschema van een dergelijke hypotheek zorgt er voor dat de bruto maandlasten dan wel hoger uitvallen, maar dat dit tegelijkertijd wordt gecompenseerd door het belastingvoordeel dat er mee gepaard gaat. Wanneer we hier geen rekening mee houden en gewoon kijken naar de kosten die gepaard gaan met het verloop van de lening, dan zien we dat de lineaire hypotheek wel met stip de goedkoopste is.

Wat met het eigenwoningforfait?
Een lineaire hypotheek brengt echter nog een niet te onderschatten extra voordeel met zich mee onder de vorm van de beperking van het eigenwoningforfait. Er werd eerder in dit artikel reeds verschillende keren aangehaald dat er bij een lineaire hypotheek wordt afgelost van de hoofdsom. Op die manier slinkt ook de te betalen rente na verloop van tijd aanzienlijk. Hierdoor valt niet alleen de aftrekking van de belasting vaak in het niets, het kan zelfs zo ver komen dat het eigenwoningforfait hoger uitkomt dan de af te trekken rente en u zo zelfs nog belasting moet bijbetalen.

Het spreekt vanzelf dat dit niet zonder gevolgen kon blijven en op 1 januari 2005 werd een nieuwe wet ingevoerd met de naam “Hillen”. Deze wet maakt het mogelijk dat mensen die over een eigen huis beschikken waarvan de af te trekken rente lager is dan hun eigenwoningforfait, aanspraak kunnen maken op een extra aftrekpost. Deze aftrekpost geeft eigenaars van een woning de garantie dat het eigenwoningforfait nooit hoger uit kan komen dan de af te trekken rente.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een andere hypotheekvorm waarbij niet van de hoofdsom wordt afgelost kan men geen aanspraak maken op deze regeling. De af te trekken rente blijft in dat geval namelijk gedurende de looptijd van het krediet nagenoeg constant waardoor men altijd het volledige eigenwoningforfait dient te blijven betalen.