Aflossingsvrije hypotheek

Er een aantal aanzienlijke voordelen verbonden aan een aflossingsvrije hypotheek. Het eerste voordeel zit hem in het feit dat het maandelijks te betalen bedrag aanzienlijk lager ligt dan bij een standaard hypothecaire lening. Logisch ook, want bij een standaard hypothecaire lening bestaat het bedrag immers uit een deel van het geleende kapitaal plus de intrest. Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u maandelijks alleen de rente. Doordat u niets aflost kunt u maximaal profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Het tweede grote voordeel zit in de looptijd van de overeenkomst. In tegenstelling tot een normale hypotheek kan er bij een aflossingsvrije hypotheek geen einddatum worden vastgelegd als u dat wilt. Dit geeft u iets meer ruimte om aan uw betalingsverplichtingen te kunnen voldoen en laat de weg open voor eventuele bijkomende kredieten.

Gevaren van een aflossingsvrije hypotheek
In principe mogen we natuurlijk helemaal niet spreken over gevaren wanneer er wordt gesproken over een aflossingsvrije hypotheek, maar toch zouden de voorwaarden die er aan verbonden zijn er voor kunnen zorgen dat bepaalde zaken over het hoofd gezien worden. U dient er als vanzelfsprekend bijvoorbeeld wel nog steeds rekening mee te houden dat het afgesloten krediet ook terugbetaald dient te worden en dat alles wat u tot die tijd heeft betaald in principe puur verlies is.

Het gevaar zit hem dan ook deels in het feit dat u wel beschikt over een kleinere maandelijkse afbetaling, maar dat het geleende kapitaal dan ook volledig af te lossen blijft. Aan het einde van de rit zult u dan verzocht worden om meteen het volledige geleende bedrag op te hoesten. Niet voor niets wordt een aflossingsvrije hypotheek dan ook vaak alleen maar afgesloten als de eigenaar van de woning plannen heeft om het huis later opnieuw te verkopen. Het geleende kapitaal wordt dan terugbetaald meteen na de verkoop van het huis in kwestie. Er is dan wel een risico dat het huis minder oplevert dan de hypotheekschuld. Het is dan mogelijk dat u een restschuld overhoudt.